Over Van Dinteren Clinics

Je huid verbeteren in plaats van het te verzorgen!


Missie 

Van Dinteren Clinics staat voor huidverbetering in plaats van huidverzorging. Dit is de plek voor jou huidverbetering door middel van een online huidconsult met een cosmetisch huidtherapeut. Je voelt je gehoord en begrepen. Je bent geen nummer, er is aandacht. Bij ons kan je rekenen op betrouwbaar en eerlijk advies waarbij ethiek en esthetiek hand in hand gaan.  

De afgelopen 13 jaar ben ik volledig ondergedompeld in alles wat te maken heeft met cosmetische huidzorg. Wat ik heel belangrijk vind is dat jij eerlijk en betrouwbare informatie over huidverbetering wordt verschaft. Graag wil ik jouw huid optimaliseren, daardoor richt ik mij op het verbeteren van de huid in plaats van het te verzorgen. De huidverbeterende producten waarmee ik werk zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd en enkel verkrijgbaar via een huidtherapeut of arts. 

Mijn huidtherapeutische carrière is eigenlijk al begonnen tijdens mijn stages in Oeganda en Suriname. Door de gevarieerde stages heb ik kennis gemaakt met diverse disciplines en ziektebeelden. In Oeganda heb ik gewerkt in een revalidatiecentrum voor kinderen die een amputatie hadden ondergaan en behandeld moesten worden aan hun littekens, oedeem en wonden. Ook kwamen contracturen, brandwonden en botinfecties veelvuldig voor. Tijdens mijn afstudeerstage in Suriname heb ik veel elefantiasis en ernstige ulcus cruris venosum behandeld. Met veel ervaring in de wond en oedeemzorg was ik ook benieuwd naar het cosmetisch aspect van het beroep huidtherapie.

In de praktijk heb ik al vele duizenden cliënten geholpen met hun huidaandoening. Na mijn diploma als huidtherapeut te hebben behaald ben ik werkzaam geweest voor een groot cosmetisch concern. Hier was ik het vaste gezicht van hun sociale media en het aanspreekpunt voor BN'ers. Hier heb ik veelvuldig samengewerkt met de plastisch chirurg, dermatoloog en cosmetisch arts. Momenteel ben ik nog steeds werkzaam in een cosmetische huidtherapeutische kliniek en expert op het gebied van cosmetische huidbehandelingen zoals laser en chemische peels.

Wat is een huidtherapeut?

Een huidtherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van een gezonde, zieke en/of beschadigde huid. Een huidtherapeut zal er alles aan doen om klachten als gevolg van huidaandoeningen te verminderen, op te lossen of te voorkomen.

In het cosmetisch vakgebied van huidtherapie heb ik af en toe pittige kwesties voorbij zien komen die vragen om nader onderzoek. Zo stuitte ik op de master Zorgethiek en Beleid om mijn zintuigen opnieuw te laten prikkelen. In deze master heb ik grondig kennis gemaakt met het reflecteren op verschillende zorgdomeinen. Ik heb onderzocht wat het moreel goede is in zorg en beleid, en hoe dit als basis kan dienen voor verbeteringen. In de master werd gebruik gemaakt van allerlei relevante benaderingen binnen de filosofie, zoals (zorg)ethiek en fenomenologie.

 Doordat ik veel kennis en praktijkervaring heb opgedaan in zowel binnen als buitenland, denk ik van betekenis te kunnen zijn voor clienten die baat hebben bij verbetering van hun huid. Ik streef naar een zo optimaal mogelijk gezonde huid waarbij jij als cliënt volledig centraal staat. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie, ben actief in de kwaliteitskring Midden-Nederland en ben verbonden met de opleiding huidtherapie aan de Haagse Hoge School voor de ontwikkeling van het onderwijs. Wist je dat de titel huidtherapeut een beschermde titel is welke is? Deze is vastgelegd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34).


Wat is zorgethiek?

Zorgethiek is een (care ethics) interdisciplinair veld van onderzoek dat gedreven wordt door maatschappelijke vragen. Hierin voeren verschillende stromingen en disciplines een interdisciplinair gesprek, waaronder filosofie, ethiek, sociale wetenschappen, politieke en beleidswetenschappen en verpleegwetenschappen.
Zorgethiek is een specifieke vorm van ethiek. De sleutelvraag luidt steeds weer: Wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt een theoretisch kader gebruikt dat fungeert als een multifocale interpretatieve lens.

Ben jij nieuwsgierig naar mijn onderzoek?

Voor geïnteresseerden heb ik mijn masterthesis in PDF

voor jullie beschikbaar gesteld! Zie in de menubalk bij 'gratis e-book' en vind het onderzoek onderaan de pagina.

Mijn zorgethisch onderzoek naar hoe ethisch is esthetisch? Over de morele verantwoordelijkheid van huidtherapeuten